Enligt de slutliga resultaten av folkräkningen som offentliggjorts av det nationella statistikinstitutet(INE) var andelen invånare med högre utbildning 13,9 % 2011 och 19,8 % av befolkningen i åldern 15 år eller äldre 2021, vilket motsvarar totalt 1 782 888 personer.

Till dessa uppgifter kommer den ökande andelen personer med sekundär och postgymnasial utbildning, som ökade från 16,7 % till 24,7 % under det senaste decenniet.

När det gäller studieområden inom högre utbildning var de vanligaste "affärsvetenskap, administration och juridik", med 21,8 %, och "hälsa och social trygghet", med 15,2 %.

Omvänt representerade området "Jordbruk, skogsbruk, fiske och veterinärvetenskap" endast 2 % av de personer med högre utbildning förra året.

När det gäller utbildning pekar 2021 års folkräkningar också på en minskning av analfabetismen bland befolkningen till 3,1 %, vilket motsvarar 292 809 personer i åldern minst 10 år som inte kan läsa eller skriva, när denna indikator 2011 hade en andel på 5,2 % av befolkningen över 10 år.

Hur mycket spenderar Portugal på utbildning per barn? Klicka för att ta reda på det.