COPD is een type te voorkomen en te behandelen progressieve longziekte die wordt gekenmerkt door langdurige ademhalingssymptomen en beperking van de luchtstroom. De belangrijkste symptomen zijn kortademigheid en hoesten, en mogelijk chronische sputumproductie. Het is een progressieve ziekte die mettertijd verergert, waardoor dagelijkse activiteiten zoals lopen of aankleden steeds moeilijker worden.

COPD blijft een belangrijk probleem voor de volksgezondheid vanwege de hoge prevalentie, de toenemende incidentie, de aanzienlijke sterfte en de daarmee gepaard gaande sociale en economische kosten.

COPD werd traditioneel beschouwd als een ziekte die men zichzelf heeft toegebracht, veroorzaakt door het roken van tabak en gekenmerkt door een versnelde achteruitgang van de longfunctie met de leeftijd. Ongeveer een derde van de patiënten met COPD heeft echter nooit gerookt en ongeveer de helft van de patiënten met COPD ontwikkelt de ziekte zonder aanwijzingen voor een versnelde fysiologische achteruitgang van de longfunctie, hetgeen duidelijk aangeeft dat er andere pathogene mechanismen in aanmerking moeten worden genomen. Uit een groot algemeen bevolkingsonderzoek in Oostenrijk is namelijk gebleken dat vele omgevingsfactoren (o.a. roken) in verband worden gebracht met een verminderde longfunctie in verschillende leeftijdsgroepen gedurende het hele leven.

COPD kan niet langer worden beschouwd als een "uniforme" ziekte, zodat de traditionele definitie en classificatie van COPD moeten worden herzien en bijgewerkt (met inbegrip van de episodes van exacerbaties van de ziekte). In een recent artikel wordt voorgesteld dat "COPD een heterogene longaandoening is die wordt gekenmerkt door chronische ademhalingssymptomen (dyspneu, hoesten, slijmvorming) ten gevolge van aanhoudende afwijkingen van de luchtwegen (bronchitis, bronchiolitis) en/of de alveoli (emfyseem) die een aanhoudende, vaak progressieve, luchtstroombeperking veroorzaken". Ook wordt erkend dat er verschillende "soorten" COPD zijn, afhankelijk van de oorzaak, waaronder genetische COPD, COPD als gevolg van abnormale longontwikkeling, omgevings-COPD (waaronder roken), COPD en blootstelling aan biomassa en vervuiling, COPD als gevolg van infecties, COPD en astma, COPD met onbekende oorzaak, en COPD met gemengde oorzaken. Tot nu toe heeft het onderzoek zich vrijwel uitsluitend gericht op COPD en het roken van sigaretten. Het is noodzakelijk deze verschillende vormen van COPD in aanmerking te nemen om hun natuurlijke geschiedenis en optimale behandeling te onderzoeken. In deze setting lijkt een beheersstrategie gebaseerd op zogenaamde behandelbare kenmerken (TT's) raadzaam. Dit is een precisiegeneeskunde strategie, die agnostisch is (d.w.z. onafhankelijk) van de traditionele klinische diagnose (COPD, astma en astma-COPD overlap) en gebaseerd is op de identificatie van TT's in elke individuele patiënt. TT's kunnen worden geïdentificeerd op basis van "fenotypische" (d.w.z. klinische) herkenning en/of op basis van een grondig begrip van kritieke causale trajecten ("endotypes") via gevalideerde "biomarkers".

Ten slotte wordt nu aanvaard dat COPD kan voorkomen bij jonge mensen (<50 jaar) en dat sommige individuen (op elke leeftijd) structurele (bv. emfyseem) en/of functionele longafwijkingen (bv. lage koolmonoxidediffusiecapaciteit) kunnen hebben in afwezigheid van luchtstroombeperking (Pre-COPD) die zich al dan niet tot COPD kunnen ontwikkelen.

Gebaseerd op artikel: Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol323: L615-L618, 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Grupo HPA Saude op +351 282 420 400.