"Tussen januari en oktober 2022 is de gemiddelde reactietijd van INEM voor het activeren van de eerste middelen voor P1 (opkomende) gebeurtenissen één minuut. Voor P3 (urgente) gebeurtenissen is dat drie minuten", aldus INEM in een schriftelijk antwoord aan agentschap Lusa.

Het standpunt van INEM is een reactie op klachten van de Nationale Vereniging van Medische Hulpverleners en de Unie van Pre-Hospitale Hulpverleners (STEPH), die het bestaan hebben gemeld van tientallen situaties van vertraging bij de hulpverlening door INEM, vaak met een wachttijd van meer dan een uur.

In haar antwoord aan Lusa onderstreepte de INEM dat een van de belangrijkste taken van de CODU is "prioriteiten te stellen en ervoor te zorgen dat de noodhulpmiddelen zo snel mogelijk worden gestuurd naar situaties die als P1 (opkomend) zijn aangemerkt".

Het medische triagesysteem dat bij de CODU in werking is, geeft voorrang aan gebeurtenissen die onmiddellijk levensbedreigend zijn, met slachtoffers in kritieke toestand die onmiddellijke interventie behoeven (P1), gevolgd door gebeurtenissen met slachtoffers die dringend interventie behoeven binnen een venster dat iets groter is dan het vorige (P3).