"Mellan januari och oktober 2022 är INEM:s genomsnittliga svarstid för aktivering av de första medlen en minut för P1-händelser (nya händelser). För P3-händelser (brådskande händelser) är den tre minuter", säger INEM i ett skriftligt svar som skickats till byrån Lusa.

INEM:s ståndpunkt är ett svar på klagomål från National Association of Emergency Medical Technicians och Union of Pre-Hospital Emergency Technicians (STEPH) som rapporterat om dussintals situationer med förseningar i nödsituationer av följande orsaker INEM , ofta med mer än en timmes väntan.

I sitt svar till Lusa underströk INEM att en av CODU:s primära funktioner "är att prioritera händelser och se till att nödhjälpmedel skickas så snabbt som möjligt till situationer som identifierats som P1 (framväxande)".

Det medicinska triagesystem som används vid CODU prioriterar händelser som är omedelbart livshotande, med offer som befinner sig i ett kritiskt tillstånd och som behöver omedelbar insats (P1), följt av händelser med brådskande offer som behöver insats inom ett fönster som är något högre än det föregående (P3).