In een resolutie, aangenomen met 306 stemmen voor, 225 tegen en 25 onthoudingen, stellen de leden van het Europees Parlement dat het aantal strikt beschermde soorten grote carnivoren in de Europese Unie is toegenomen.

De resolutie benadrukt de negatieve gevolgen van wolvenaanvallen op vee en benadrukt de noodzaak om het juiste evenwicht te vinden tussen het samenleven van mensen, vee en grote carnivoren.

Overwegende dat, met name bij wolven, de staat van instandhouding van de soort al rechtvaardigt dat beschermende maatregelen worden afgezwakt, vragen de EP-leden de Europese Commissie en de lidstaten ook om "wetenschappelijk vast te stellen wat de best haalbare preventieve maatregelen zijn om aanvallen te verminderen".

De milieuorganisatie WWF reageerde op de goedkeuring van deze resolutie en benadrukte dat het EP "in directe tegenspraak is met de wetenschappelijke gegevens die aantonen dat, ondanks het herstel van vele populaties", de grote roofdieren bedreigd blijven door stroperij en de degradatie en versnippering van hun habitat.

De nadering van wolven tot woongebieden - en aanvallen op pony's - zijn bijvoorbeeld gemeld in de Duitse regio Nedersaksen, waar zelfs de pony van de familie van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in september niet aan een aanval ontsnapte.