I en resolution som antogs med 306 röster för, 225 röster emot och 25 nedlagda röster hävdar parlamentsledamöterna att antalet strikt skyddade arter av stora rovdjur har ökat i EU och att jordbrukare och besättningar måste skyddas.

Resolutionen lyfter fram de negativa effekterna av vargattacker på boskap och betonar behovet av att hitta en balans mellan samexistens mellan människor, boskap och stora rovdjur.

Med tanke på att artens bevarandestatus, särskilt när det gäller varg, redan motiverar en begränsning av skyddsåtgärderna, uppmanar parlamentsledamöterna också Europeiska kommissionen och medlemsstaterna att "vetenskapligt identifiera de bästa genomförbara förebyggande åtgärderna för att minska angreppen".

Miljöorganisationen WWF reagerade på antagandet av resolutionen och betonade att Europaparlamentet står i "direkt motsättning till de vetenskapliga uppgifter som visar att de stora rovdjuren, trots att många populationer har återhämtat sig", fortsätter att hotas av tjuvjakt och av att deras livsmiljöer försämras och fragmenteras.

Vargarnas närmande till bostadsområden - och angrepp på ponnyer - har rapporterats till exempel i den tyska regionen Niedersachsen, där till och med ponnyn i kommissionens ordförande Ursula von der Leyens familj inte undgick ett angrepp i september.