Op een congres in Cáceres, in het Spaanse Extremadura, herinnerde de voorzitter van ACOS - Vereniging van Zuidelijke Landbouwers, Rui Garrido, eraan dat er een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU) aankomt, maar "met veel onzekerheden".

"Het nieuwe communautaire bestek is "al verouderd" gezien de onvoorziene gebeurtenissen als gevolg van de pandemie en de oorlog", zei hij op het IIIe Luso-Spaanse congres van extensieve veeteelt en plattelandsontwikkeling.

"Eén ding is zeker", althans voor Portugal, aldus de voorzitter van ACOS, gevestigd in Beja: "De Portugese veehouders zullen minder steun ontvangen dan in het vorige communautaire kader".

Ángel Pacheco, voorzitter van de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, die door het agentschap Lusa werd ondervraagd, benadrukte dat deze regio en de Alentejo, waar de "dehesa"/montado bestaat, worden gescheiden door "een fictieve grens" en "dezelfde problemen en dezelfde mogelijkheden" hebben.

"Wij hebben de kans om aan te tonen dat extensieve veeteelt", met vrij grazend vee in een gevarieerd systeem, "het best beantwoordt aan alle doelstellingen die de EU in de 2030-agenda heeft vastgesteld, in termen van duurzaamheid", zo betoogde hij.

Om die reden, aldus het hoofd van de structuur die 189 aangesloten coöperaties telt, zou de extensieve veehouderij "een kwaliteitsonderscheiding" van de EU moeten krijgen.

"Het is dankzij het werk dat landbouwers en veetelers verrichten dat wij nu al kunnen voldoen aan de doelstellingen die de EU van ons vraagt, of dat wij ons slechts op zeer kleine schaal hoeven aan te passen om ze perfect te kunnen vervullen", betoogde hij.

Voor de toekomst zal het beleid ter bevordering van duurzaamheid op Europees niveau "voorrang moeten geven aan degenen die met deze duurzaamheid bezig zijn", aan degenen die dit al langer doen, maar die nog steeds "de huidige generaties ervan proberen te overtuigen dat dit type extensieve productie het meest levensvatbaar is", zo stelde hij.

Met de hoge productiekosten in Portugal en Spanje zijn extensieve veehouders niet "met de markt alleen rendabel", zij moeten "door Europa worden geholpen", verdedigde hij.