"Rekening houdend met de effecten van de ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd, geverifieerd tussen 2021 en 2022 bij de toepassing van de formule, is de normale leeftijd voor toegang tot het pensioen in 2024 66 jaar en 4 maanden".

Voorts wordt in hetzelfde diploma bepaald dat "rekening houdend met de indicator van de gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd, geverifieerd in 2000 en in 2022, de houdbaarheidsfactor voor ouderdomspensioenen vanaf 2023 0,8617 bedraagt".

De normale leeftijd voor toegang tot het pensioen, moet worden bekendgemaakt in een besluit van het lid van de regering dat verantwoordelijk is voor solidariteit en sociale zekerheid, in het tweede jaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het jaar waarop het betrekking heeft.


Gerelateerd artikel -Pensioenleeftijd blijft gelijk