"Med hänsyn till effekterna av utvecklingen av den genomsnittliga förväntade livslängden vid 65 års ålder som kontrolleras mellan 2021 och 2022 vid tillämpningen av formeln är den normala åldern för tillgång till pensionen år 2024 66 år och 4 månader".

Dessutom fastställs i samma diplom att "med hänsyn till indikatorn för genomsnittlig förväntad livslängd vid 65 års ålder, som kontrollerades 2000 och 2022, är hållbarhetsfaktorn för ålderspensioner från och med 2023 0,8617".

Det bör noteras att den normala åldern för att få tillgång till pensionen måste offentliggöras i en förordning av den regeringsmedlem som ansvarar för solidaritet och social trygghet under det andra året omedelbart före det år som den avser.


Relaterad artikel -Pensionsåldern förblir oförändrad