Volgens het document van het directoraat-generaal Administratie en werkgelegenheid (DGAEP) is het aantal werknemers in alle leeftijdsgroepen onder de 45 jaar tussen december 2011 en juni 2022 gedaald.

"In deze periode is de gemiddelde leeftijd van de werknemers in de overheidsdiensten met 4,4 jaar gestegen (van 43,6 jaar in 2011 tot 48,0 jaar in 2022)", staat te lezen in het BOEP.

De geschatte gemiddelde leeftijd steeg in alle loopbanen, met uitzondering van de medische en wetenschappelijke onderzoeksloopbanen.

De toename van het aantal werknemers op hogere leeftijd werd vooral geregistreerd bij vrouwen tussen 55 en 64 jaar.

Volgens het document hadden de loopbanen van registers en notarissen en belasting- en douanediensten in juni de hoogste gemiddelde leeftijd (respectievelijk 56,5 en 54,9 jaar), terwijl de loopbanen van de strijdkrachten (34,5 jaar), brandweerlieden (40,2 jaar) en artsen (41,6 jaar) de laagste gemiddelde leeftijd hadden.

Ook Volgens het bulletin had in juni meer dan de helft van de ambtenaren een diploma hoger onderwijs, terwijl 26,5% middelbaar onderwijs had en 18,3% basisonderwijs.