Als u geen rendieren met rode neuzen verdraagt en klokken die rinkelen in plaats van beieren, probeer dan eens te luisteren naar de verheven majesteit van Marcos Portugal´s Matins do Natal. Het werk werd voor het eerst uitgevoerd op de avond van Kerstmis in de Koninklijke Kapel van Rio de Janeiro in het jaar 1811.De componist was op aandringen van de verbannen prins-regent (de latere koning João VI) aangekomen om de Meester van de Koninklijke Kamermuziek te worden. Marco Portogallo (om zijn internationaal bekende naam te gebruiken) werd geboren in Lissabon, waar dertien van zijn opera's werden uitgevoerd in het koninklijke theater van São Carlos en dramatische religieuze werken in de Patriarchale Heilige Kerk, waar hij was aangesteld als organist. Zijn wereldlijke muziek werd beïnvloed door zijn langdurige verblijven in Italië, waar zijn komische opera's bijzonder populair waren en in het Frans, Russisch en Duits werden uitgevoerd.

De Matinalen zijn mogelijk een herbewerking van verschillende composities die hij in 1806 schreef voor uitvoering in de grote basiliek van Mafra, waar de regent vaak verbleef in het aangrenzende koninklijke paleis en wiens familie zijn belangstelling deelde voor sacrale muziek die nodig was voor koninklijke festiviteiten, staatsgelegenheden en natuurlijk de eredienst. Wat Marcos Portugallo bereikte was een prachtige combinatie van heiligheid met de vreugdevolle viering van de geboorte van het Christuskind. Het werk bestaat uit acht responsories en een afsluitend Te Deum en duurt ongeveer negentig minuten met veel variatie in tempo en de introductie van ritmes uit de volksdans en interactie tussen solisten, koor en een orkest zonder violen. Het is opgenomen door het Ensemble Turicum op twee CD's (209.108 Paraty).

Geniet in deze tijd van seizoensgebonden vrede en goede wil van de vier kerstliederen van Fernando Lopes-Graça die zijn opgenomen op een Naxos-opname (cat. Nº 8.579039). Hij was misschien wel de grootste Portugese componist van de 20e eeuw en zijn nauwgezette onderzoek naar traditionele liederen en dansen stelde hem in staat om in 1950 en 1961 twee cantates de natal te schrijven, die in totaal vierendertig kerstliederen omvatten die de twaalf dagen van het kerstfeest bestrijken tot de viering van de drie koningen.

Nr. 1 Ó meu menino Jesus (Oh mijn kindje Jezus)

Nr. 2 Vinde Pastores (Komt gij herders)

Nº 3 Estando a Virgem (De Maagd was)

Nº 4 Ó menino tão lindo (Oh mijn mooie jongen)

Adeste Fideles - Oh Come All Ye Faithful - wordt in Portugal toegeschreven als het prachtige werk (Hino de Natal) gecomponeerd door koning João IV. De muziek staat in twee manuscripten uit 1640 die werden gevonden in het koninklijk paleis in Vila Viçosa, waar ooit een van de grootste bibliotheken van Europa was gevestigd en een muziekschool waar Portugese musici onder koninklijke bescherming in Italië en Spanje studeerden. Er zij op gewezen dat het auteurschap in 1760 ook werd opgeëist door de Britse hymnist John Francis Wade, maar het lijkt erop dat zijn partituur het resultaat is van de samenvoeging van manuscripten uit verschillende bronnen.

Luister voor de late avond bij kaarslicht naar het mysterie en de fascinatie van de 12e eeuwse gezangen van de Tempeliers, die werden opgenomen door het Ensemble Organum (CD: HMO 8905302) na de herontdekking van een oud manuscript in het kasteel van Chantilly. Ongetwijfeld werd het officie van Matins met Kerstmis niet alleen in de Heilige Grafkerk van Jeruzalem gezongen, maar ook in hun prachtige schuilplaats in het Convento de Tomar.