Om du är intolerant mot renar med röda näsor och klockor som klirrar i stället för att klinga, kan du försöka lyssna till den höga majestät som Marcos Portugals Matins do Natal ger uttryck för. Verket framfördes första gången på julaftonens kväll i det kungliga kapellet i Rio de Janeiro år 1811.Kompositören hade anlänt på uppmaning av den landsflyktige prinsregenten (senare kung João VI ) för att bli mästare för den kungliga kammarmusiken. Marco Portogallo (för att använda hans internationellt kända namn) föddes i Lissabon där tretton av hans operor framfördes på den kungliga teatern São Carlos och dramatiska religiösa verk i den heliga patriarkaliska kyrkan där han hade utsetts till organist. Hans världsliga musik påverkades av hans långa vistelser i Italien där hans komiska operor var särskilt populära och framfördes på franska, ryska och tyska.

Matinalerna kan vara en omarbetning av flera kompositioner som han skrev 1806 för att framföras i den stora basilikan i Mafra, där prinsregenten ofta bodde i det intilliggande kungliga palatset och vars familj delade hans intresse för den sakrala musik som behövs för kungliga festligheter, statstillfällen och naturligtvis gudstjänst.Vad Marcos Portugal åstadkom var en underbar kombination av helighet och ett glatt firande av Kristusbarnets födelse. Verket består av åtta responsorier och ett avslutande Te Deum och varar ungefär nittio minuter med stor variation i tempo och införande av rytmer från folkdans och samspel mellan solister, kör och en orkester utan violiner. Det har spelats in av Ensemble Turicum på två cd-skivor (209.108 Paraty).

I en tid av fred och välvilja kan man njuta av Fernando Lopes-Graças fyra julsånger som finns på en Naxos-inspelning (kat. nr 8.579039). Han var utan tvekan den störste av1900-talets portugisiska kompositörer och hans ihärdiga forskning om traditionella sånger och danser gjorde det möjligt för honom att skriva två cantatas de natal (1950 och 1961), som sammanlagt omfattar 34 julsånger som täcker julens tolv dagar fram till firandet av de tre kungarna.

Nº 1 Ó meu menino Jesus (Åh, min lilla Jesus)

Nº 2 Vinde Pastores (Kom ni herdar)

Nº 3 Estando a Virgem (Jungfrun var)

Nº 4 Ó menino tão lindo (Åh, mitt vackra barn)

Adeste Fideles - Oh Come All Ye Faithful - tillskrivs i Portugal som det storslagna verket (Hino de Natal) som komponerades av kung João IV. Musiken finns i två manuskript från 1640 som hittades i det kungliga palatset i Vila Viçosa, där det en gång i tiden fanns ett av de största biblioteken i Europa och en musikskola som skickade portugisiska musiker för att studera i Italien och Spanien under kunglig beskydd.Det bör noteras att den brittiske hymnisten John Francis Wade också hävdade att han var författare 1760, men det verkar som om hans partitur var resultatet av en sammanslagning av manuskript från flera olika källor.

Under den sena kvällen kan man vid levande ljus lyssna till mysteriet och fascinationen hos tempelriddarnas sånger från 1100-talet, som spelades in av Ensemble Organum (CD: HMO 8905302) efter att man återfunnit ett gammalt manuskript i Chateau de Chantilly.Utan tvekan skulle matinsången till jul ha sjungits inte bara vid den heliga graven i Jerusalem utan också i deras magnifika skans som fanns i Convento de Tomar.