De wet, die een jaar geleden is gepubliceerd en op 1 februari in werking treedt, bevat maatregelen die binnen een jaar na de inwerkingtreding van de wet door de regering moeten worden uitgevoerd en gepresenteerd, een periode die praktisch binnen een maand afloopt.

In een verklaring noemt Zero maatregelen die volgens haar dringend moeten worden uitgevoerd, zoals de geplande beschikbaarheid voor het publiek van een digitaal instrument, het klimaatactieportaal, waarmee burgers kunnen deelnemen aan klimaatmaatregelen en toegang krijgen tot informatie over emissies en doelstellingen, de vooruitgang bij het bereiken daarvan of de klimaatfinanciering. "Publieke participatie neemt een centrale plaats in de wet in (...), maar het is niet duidelijk hoe deze participatie zal worden ingekaderd".

Een jaar na de publicatie van de wet ontbreken cijfers voor koolstofbudgetten voor de periode 2023-2025, aldus Zero, die eraan toevoegt dat in februari het eerste klimaateffectrapport moet worden gepresenteerd, waarin mogelijke overheidsdecreten worden vastgesteld.