Lagen offentliggjordes för ett år sedan och trädde i kraft den 1 februari och innehåller åtgärder som måste genomföras och presenteras av regeringen inom ett år efter lagens ikraftträdande, det vill säga en period som löper ut inom praktiskt taget en månad.

I ett uttalande nämner Zero åtgärder som man anser vara brådskande att genomföra, till exempel den planerade tillgängligheten för allmänheten av ett digitalt verktyg, Climate Action Portal, som kommer att göra det möjligt för medborgarna att delta i klimatåtgärder och få tillgång till information om utsläpp och mål, framsteg när det gäller att uppnå dem eller klimatfinansiering. "Allmänhetens deltagande intar en central plats i lagen (...), men det är inte klart hur detta deltagande kommer att utformas".

Ett år efter offentliggörandet av lagen saknas siffror för koldioxidbudgetar för perioden 2023-2025, säger Zero och tillägger att i februari bör den första rapporten om klimatkonsekvensbedömning läggas fram, i vilken potentiella regeringsdiplomeringar identifieras.