Er zullen besprekingen plaatsvinden over een nieuw wetsontwerp voor een pakket grondwetswijzigingen voor "het vrijstellen van het gebruik van een hoofddoek in de openbare en de privé-ruimte en het versterken van de gezinsstructuur door duidelijk te maken dat een huwelijk alleen kan plaatsvinden tussen een man en een vrouw". Naar verluidt zijn 85 miljoen mensen voorstander van de wijziging.