Vid bedömningen av verksamheten med minsta risk, som genomfördes mellan fredag och söndag förra året på fastlandet och öarna, stod PSP för 304 vägarbeten och övervakade cirka 8 000 förare.

Enligt uppgifterna var 1 035 av de 61 602 fordon som kontrollerades med radar för höga hastigheter och av de 2 577 förare som genomgick alkoholtest hade 112 en alkoholhalt som översteg det högsta tillåtna värdet enligt lag (0,50 mg/l blod) och blev föremål för en administrativ förseelse, medan 85 av dessa hade en halt som redan ansågs vara brottslig (lika med eller högre än 1,20 mg/l) och arresterades.

Totalt registrerade PSP 2 541 administrativa överträdelser, varav 114 mycket allvarliga, 794 allvarliga och 1 633 mindre allvarliga, varav 41 för bristande (eller felaktig) användning av säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar och 31 för otillbörlig användning av mobiltelefon under körning, "dessa överträdelser är några av de främsta orsakerna till trafikolyckor".

PSP upptäckte också 147 fordon som körde på allmänna vägar utan inspektion och utfärdade 54 administrativa anmärkningar för avsaknad av obligatorisk försäkring.

Operation "Minimal risk" resulterade i 117 gripanden: 85 för rattfylleri och 32 för avsaknad av lagligt körkort.