Volgens het maandelijkse statistische overzicht van het Bureau voor Strategie en Planning (GEP) van het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid betekent dit totaal van 163.824 aan werklozen betaalde subsidies een daling van 101 begunstigden per maand en een daling van 49.144 begunstigden op jaarbasis.

In december vertegenwoordigden vrouwen 56,9% van de begunstigden van werkloosheidsuitkeringen en mannen 43,1%, met een daling van de aan vrouwen uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen met 0,9% ten opzichte van de voorgaande maand, terwijl er bij mannen sprake was van een stijging met 1,1%.

Uit gegevens over de verschillende soorten werkloosheidsuitkeringen blijkt dat in december 126.723 mensen een werkloosheidsuitkering ontvingen, een daling van 0,3% ten opzichte van de voorgaande maand en van 13,1% ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Het aantal begunstigden van de initiële werkloosheidsuitkering bedroeg 7.322, met een maandelijkse groei van 17,3% en 10,6% ten opzichte van dezelfde maand van het voorgaande jaar.

Uit statistische gegevens van de sociale zekerheid blijkt dat de gemiddelde waarde van de werkloosheidsuitkeringen in december 588,02 euro bedroeg, wat stabiel blijft ten opzichte van de 588,81 in november en overeenkomt met de hoogste waarde sinds het begin van de reeks, in januari 2006.