Er zijn nieuwe snelheidslimieten vastgesteld op de Segunda Circular,in Lissabon, specifiek in het gedeelte naast de Superior School of Social Communication (ESCS), waar de maximumsnelheid is gewijzigd in 60 km/uur.

"De maximumsnelheid op het gedeelte van de Tweede Ringweg, naast de Escola Superior de Comunicação Social (richting IC19 - Benfica), werd begin december 2022 gewijzigd van 50 kilometer / uur naar 60 kilometer / uur", gaf de gemeente aan in een bericht van NM.

De wijziging vond plaats na een "technische analyse", uitgevoerd door een verkeersveiligheidsauditor, in het kader van een controle van wegen "waar maximale circulatiesnelheden werden bepaald, met name op secties met meer ernstige ongevallen".

Deze wijzigingen hebben als uitgangspunt "een evenwicht te waarborgen tussen het aantal ongevallen en de voor de wegen vastgestelde maximumsnelheden, rekening houdend met hun kenmerken en het gebied waarin zij zich bevinden".

In juni 2022 werden in Lissabon 41 nieuwe radars geïnstalleerd en met name op dit gedeelte van de tweede ringweg werd de maximumsnelheid in beide richtingen gecontroleerd.