"We staan voor de grootste verhoging van het regionale minimumloon sinds 2015. Dit is een historische verhoging", verklaarde de regionale secretaris voor Inclusie en Burgerschap in de plenaire vergadering van de Wetgevende Vergadering van Madeira, in Funchal.

Rita Andrade wees erop dat "voor 2023, werd overeengekomen, met een gekwalificeerde meerderheid, tussen de partijen [sociaal overleg], het voorstel om de regionale minimumloon op 785 euro, met effecten gemeld aan 1 januari van dit jaar".

De ambtenaar benadrukte dat deze waarde "een stijging van 8,6% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar en een stijging van 3,3% ten opzichte van het op nationaal niveau vastgestelde minimumloon".

Rita Andrade gaf aan dat "de regio sinds 1987 in het verleden een gemiddelde stijging van 2% van het minimumloon ten opzichte van het op nationaal niveau vastgestelde loon heeft toegepast, behalve in de jaren waarin deze stijging werd bevroren", en benadrukte dat "dit jaar verder ging", met 3,3%.

Volgens de ambtenaar "hebben de inwoners van Madeira sinds 2015 het regionale minimumloon met bijna 270 euro zien stijgen", wat een stijging van 52% betekent.

De regionale secretaris benadrukte dat "dit proces een evenwichtige en eerlijke maatregel moet zijn", omdat het noodzakelijk is om bedrijven "concurrerend te houden en in staat om banen te genereren".


Gerelateerde artikelen: