De activisten van de Algemene Klimaatstaking hebben meer protestacties goedgekeurd, waaronder een rechtszaak tegen de Portugese staat, nieuwe stakingen, meer schoolstakingen buiten Lissabon en een protest bij de gasterminal, in Sines.

"Het doel is opnieuw te zeggen dat het niet voldoende is om in de klassen te staken, hoewel dat belangrijk is, maar dat er mensen moeten worden gemobiliseerd om meer te doen dan dat, en vanaf de algemene klimaatstaking, op 3 maart, wijzen we op de bezettingen in april", verklaarde Alice Gato in verklaringen aan Lusa, aan het eind van de vergadering van vandaag in Coimbra, waar een reeks initiatieven werd goedgekeurd om de bevolking bewust te maken en te mobiliseren.

"Een van de eisen is het einde van fossiele brandstoffen tegen 2030 en 100% hernieuwbare elektriciteit die tegen 2025 voor alle gezinnen toegankelijk moet zijn, en we zullen de volgende stappen zetten inzake bezettingen, die we beloven te dupliceren en uit te breiden vanuit Lissabon", aldus Alice Gato, die eraan herinnerde dat in november zes scholen werden bezet en dat het doel nu op twaalf is gesteld, met enkele buiten de hoofdstad.

"We willen meer ontwrichten", besloot de activiste.

De beweging voor klimaatrechtvaardigheid hield vandaag in Coimbra de 8e Nationale Vergadering voor Klimaatrechtvaardigheid, na goedkeuring van een nieuwe Wereldwijde Klimaatstaking op 3 maart, een demonstratie op 25 maart tegen stuwdammen in de rivier de Taag, meer bezettingen voor het Einde van de Fossiel vanaf 26 april, een protestactie bij de gasterminal, in Sines, op 13 mei, en het indienen van een rechtszaak tegen de Staat "op basis van niet-naleving van de verdediging van de Basisklimaatwet".

Volgens de organisatie bracht de bijeenkomst in Coimbra meer dan 300 deelnemers en tientallen organisaties bijeen.

"De prioriteiten die de Beweging voor Klimaatrechtvaardigheid voor het begin van 2023 heeft geschetst, omvatten de strijd tegen de stijgende kosten van levensonderhoud samen met de klimaatcrisis en het stoppen van de exploitatie van fossiele brandstoffen en het inzetten op schijnoplossingen", staat in de verklaring, die belooft "dit te doen door de tactieken te radicaliseren en te diversifiëren".

"De crises die we doormaken kunnen niet worden genormaliseerd", zegt Carolina Falcato, van Climáximo, die in de verklaring wordt geciteerd, en concludeert: "We moeten de moed vinden binnen de schrik om ze te bestrijden, maar dat kunnen we alleen samen;alle mensen moeten zich mobiliseren en deelnemen aan acties die het klimaat 'verstoren om de vernietiging te stoppen'".