Volgens de niet-technische studie van het project, die beschikbaar is op het onlineplatform voor openbare raadpleging Participa (https://participa.pt/pt/consulta/central-solar-fotovoltaica-de-cesaredas ), gaat het om de bouw van ongeveer 30.000 fotovoltaïsche modules, met een vermogen van 17,9 megawatt (MW).

De centrale zal worden gebouwd naast het huidige windmolenpark Serra d'el Rei om te profiteren van de bestaande infrastructuur, namelijk de verbindingslijn met het nationale elektriciteitsnet.

EDP Renováveis wil "hybridiseren met de bestaande elektriciteitscentrale (Serra D'el Rei Windpark) en inherent elektriciteit produceren uit een hernieuwbare, endogene en niet-vervuilende bron - zonne-energie, en zo bijdragen aan de Portugese doelstellingen met betrekking tot de productie van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals opgenomen in de Nationale Energiestrategie".

Geschat wordt dat de zonne-energiecentrale 30 jaar kan functioneren, gedurende welke periode 295 ton kooldioxide niet in de atmosfeer wordt uitgestoten.

Per jaar wijzen studies op een productie van 25.598 MW/uur.

De bouwfase duurt 11 maanden en er zijn 70 werknemers bij betrokken.