Het GNR is vandaag begonnen met de operatie "Carnaval 2023", waarbij zij zullen patrouilleren op de belangrijkste toegangswegen tot de belangrijkste feestzones en inrichtingen zullen inspecteren.

"Het doel van deze operatie is om de verkoop en het gebruik van pyrotechnisch materiaal te voorkomen, de criminaliteit te bestrijden, bij te dragen aan het terugdringen van verkeersongevallen, de doorstroming van het verkeer te waarborgen en alle burgers te ondersteunen door het gevoel van veiligheid, nabijheid en vertrouwen in de Garde te vergroten", aldus het GNR in een verklaring.

De carnavalsfeesten veroorzaken "een aanzienlijke toename van het wegverkeer" en zijn een periode die "risicovol gedrag, zoals een grotere consumptie van alcoholische dranken en/of psychotrope stoffen en vervolgens rijden onder invloed daarvan" aanmoedigt.


In dit verband, en gezien de "grote toestroom en het grote aantal mensen dat aan de carnavalsfeesten deelneemt", zal het GNR "preventie- en patrouilleacties" richten op "drugshandel, bezit van pyrotechnisch materiaal, veranderingen in de openbare orde en vandalisme".

Anderzijds zullen de verkeerscontroles gericht zijn op "rijden onder invloed van alcohol en psychotrope stoffen, gevaarlijke manoeuvres, met name wat betreft inhaalmanoeuvres, verandering van rijrichting en voorrang verlenen, te hoge snelheid, rijden zonder wettelijk rijbewijs, overbelading, oneigenlijk gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden en het niet of onjuist gebruiken van veiligheidsgordels en/of kinderbeveiligingssystemen".