GNR har i dag inlett operationen "Karneval 2023", där man kommer att patrullera de viktigaste trafiklederna till de viktigaste festområdena och inspektera inrättningar.

"Syftet med denna operation är att förhindra försäljning och användning av pyrotekniskt material, bekämpa brottslighet, bidra till att minska antalet trafikolyckor, säkerställa en smidig trafik och stödja alla medborgare genom att öka känslan av säkerhet, närhet och förtroende för vakten", säger GNR i ett uttalande.

Karnevalsfesterna orsakar "en betydande ökning av vägtrafiken" och är en tid som uppmuntrar till "riskbeteende, såsom ökad konsumtion av alkoholhaltiga drycker och/eller psykotropa substanser och efterföljande bilkörning under påverkan av dessa".


I detta sammanhang, och med tanke på att "många människor strömmar in och följer karnevalen", kommer GNR att inrikta "förebyggande och patrullerande åtgärder" på "narkotikahandel, innehav av pyrotekniskt material, störningar av den allmänna ordningen och vandalism".

Å andra sidan kommer åtgärderna för trafikövervakning att inriktas på "körning under påverkan av alkohol och psykotropa ämnen, farliga manövrer, särskilt när det gäller omkörning, ändring av riktning och väjningsplikt, fortkörning, körning utan körkort, överlastning, otillbörlig användning av mobiltelefon under körning och bristande eller felaktig användning av säkerhetsbälten och/eller fasthållningsanordningar för barn".