Het landgoed zal worden gebouwd op het terrein van een voormalige school ten zuiden van St Gerard's Manor en ten noorden van Belfield Heights en Mill Race.

Het landgoed zal fietspaden, openbare open ruimte, parkeerplaatsen en een speelplaats voor kinderen omvatten.

De aanvraag werd ingediend door Eglantine Developments Ltd. De aanvraag omvat in totaal 114 halfvrijstaande woningen, terwijl de overige eenheden op het terrein verdeeld zullen worden over twee appartementengebouwen.

De Northern Irish Housing Executive steunt de nieuwe locatie vanwege de grote vraag naar sociale woningen in het gebied.

Ondanks die steun ontving de raad 10 bezwaren tegen het nieuwe project. De bezwaarbrieven hadden onder meer betrekking op het verlies van open ruimten, de natuurlijke omgeving, de veiligheid, het verkeer en de schoolcapaciteit.