Volgens Positive.News: "Het baanbrekende wetsvoorstel is onderdeel van een bredere wet die ook de gratis verstrekking van menstruatieproducten in scholen en gevangenissen omvat. Vorig jaar werd Schotland het eerste land dat het recht op een vrije menstruatieperiode garandeerde.