Het land erkent het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht nog steeds niet, maar de uitspraak van de rechtbank over de intrekking van de ziektekostenverzekering na de ontdekking dat een koppel homo is, wordt gezien als de "eerste erkenning van de wettelijke status van een koppel van hetzelfde geslacht" in Zuid-Korea.