Naast de staking tijdens de laatste lesperiode voor elke leraar, werden ook stakingen gelanceerd voor overuren en het niet-lesgevende gedeelte, zonder gevolgen voor de lessen van de leerlingen.

Het vakbondsplatform komt ook terug op stakingen per district, tussen 17 april en 12 mei, met een nationale staking en demonstratie gepland voor 6 juni, en een staking bij de eindejaarsbeoordelingen.

Momenteel vindt ook een andere staking plaats, bijeengeroepen door de Unie van alle onderwijsprofessionals, die al sinds december aan de gang is.