Oprócz strajku w ostatnim okresie nauczania dla każdego nauczyciela, rozpoczęto również strajki dotyczące godzin nadliczbowych i elementu pozadydaktycznego bez wpływu na zajęcia uczniów.

Platforma związkowa powróci również do strajków z podziałem na dzielnice w okresie od 17 kwietnia do 12 maja z ogólnokrajowym strajkiem i demonstracją planowaną na 6 czerwca oraz strajkiem przy ocenach końcoworocznych.

Obecnie trwa również inny strajk, zwołany przez Związek Zawodowy Pracowników Oświaty Wszelakiej, trwający od grudnia.