Ondanks het feit dat de aangekondigde stakingen tot zondag lopen, is vandaag de laatste werkdag van een staking die leerkrachten en niet-onderwijzend personeel bijeenbracht en die, vooral in de eerste weken, tot de sluiting van verscheidene scholen leidde.

Een "burgerschapsles": zo omschreef de coördinator van STOP, André Pestana, het protest, waarbij hij vanaf het begin verdedigde dat het niet de staking was die het leren van de leerlingen schaadde, maar het toenemende tekort aan leraren.

Tot de belangrijkste eisen behoorden de telling van alle diensttijd (zes jaar, zes maanden en 23 dagen), het einde van de vacatures voor toegang tot de 5e en 7e echelon en betere werk- en salarisvoorwaarden, ook voor niet-onderwijzend personeel, dat later bij de staking werd betrokken.

Geconfronteerd met de ontstane instabiliteit in de scholen en de onzekerheid van de staking, zonder dat het einde in zicht was, vroeg het Ministerie van Onderwijs uiteindelijk om de invoering van minimumdiensten, die door het scheidsgerecht werden vastgesteld.

De minimumdiensten traden in werking na de tweede maand van de staking en werden achtereenvolgens door de rechtbank uitgebreid tot de onderwijsactiviteiten (ten minste drie uur les of onderwijstijd per dag).

Het einde van de staking voor onbepaalde tijd betekent echter niet het einde van de strijd voor Stop, die al heeft opgeroepen tot een nieuwe nationale staking voor 24, 26, 27 en 28 april. Op 25 april gaat de vakbond opnieuw de straat op met een demonstratie in Lissabon, de vijfde sinds december.

"Met de stakingscomités werd besloten om [de staking voor onbepaalde tijd] op 16 april op te schorten, maar ze lieten ook, omdat de onderhandelingen doorgaan, nieuwe vormen van strijd open die nodig waren", verklaarde Carla Piedade, van de directie van Stop, aan Lusa.