Volgens het voorstel zullen de gebieden van absolute inperking van de AL overeenkomen met de parochies waar de verhouding tussen het aantal AL en het aantal klassieke gezinswoningen "gelijk aan of groter dan 15%" is, wat volgens gemeenteraadslid Joana Almeida geldt voor Santa Maria Maior (71,3%), Misericórdia (47,4%), Santo António (26,7%), São Vicente (17,3%) en Arroios (15,2%).

Aan de orde is het voorstel tot openbare raadpleging, "gedurende 30 werkdagen", van het project tot wijziging van de gemeentelijke verordening voor lokale huisvesting (RMAL), dat woensdag zal worden besproken in een besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

In dit verband wil Joana Almeida dat de gebieden van relatieve betwisting parochies of stadswijken zijn met een verhouding "gelijk aan of groter dan 5% en minder dan 15%".

"In een tijd waarin de AL-markt zeer gevoelig ligt, willen we meer stabiliteit brengen in een activiteit die essentieel is voor het inkomen van veel gezinnen en die zeer belangrijk is voor de economische dynamiek van Lissabon", aldus het raadslid voor Urbanisme.

Joana Almeida benadrukt het belang om de RMAL aan te passen aan de huidige realiteit van de stad, "ondanks het feit dat de regering ervoor heeft gekozen niet naar de gemeenten te luisteren bij de voorbereiding van het Mais Habitação-pakket, dat een aanzienlijke impact heeft op de AL".

"Wij willen de AL reguleren in een evenwichtige logica. Wij willen niet uitsluitend toeristische wijken. We willen evenwicht, we willen diversiteit. We willen leven in de wijken en we willen levenskwaliteit in de wijken. Ons voorstel tot herziening van de gemeentelijke verordening voor lokale accommodatie volgt dit principe", verklaart het raadslid, en onderstreept de versterking van de controle en inspectie van deze economische activiteit, om ervoor te zorgen dat deze binnen de legaliteit valt en een positieve impact heeft, zonder negatieve gevolgen voor de stad.

"Wij willen geen opschorting van nieuwe vergunningen in alle stedelijke gebieden, die in het geval van Lissabon zou gelden voor de hele stad, ongeacht het gewicht van de AL in elke parochie of wijk.

Tot de maatregelen van de regering met betrekking tot de AL behoren de opschorting van nieuwe vergunningen voor appartementen en logiesverstrekkende bedrijven die in een autonoom deel van een gebouw zijn geïntegreerd, de herziening van de huidige vergunningen in 2030, waarbij de nieuwe vergunningen vijf jaar geldig zijn, de invoering van een vervalregeling voor inactieve vergunningen en een nieuwe belastingregeling, die voorziet in een buitengewone bijdrage van 20% of een belastingvrijstelling als het onroerend goed wordt overgedragen aan de nationale woningverhuurmarkt.