Volgens CNN is Portugal echter het zesde land in de EU met het laagste percentage overgekwalificeerde beroepsbeoefenaren. Alleen Luxemburg, Zweden, Denemarken, Tsjechië en Hongarije hebben minder professionals die als overgekwalificeerd worden beschouwd.

Hoewel Portugal het zesde land van de Europese Unie is met minder overgekwalificeerden, is het gevolgde traject in tegenovergestelde richting. Het percentage is geleidelijk verslechterd en zal in 2022 het hoogste zijn in minstens acht jaar (15%). In 2015 bedroeg het percentage 13%.

Wat het geslacht betreft, waren er vorig jaar meer overgekwalificeerde vrouwen (16,8%) dan overgekwalificeerde mannen (11,9%). Maar Portugal staat niet alleen. In 19 van de 27 lidstaten waren er meer overgekwalificeerde vrouwen dan mannen, waarbij Malta (11 procent), Cyprus (8 procent), Italië en Slowakije (beide met 7 procent) de landen waren waar de genderongelijkheid het meest opvallend was.