Enligt CNN är Portugal dock det sjätte landet i EU med lägst andel överkvalificerade yrkesutövare. Endast Luxemburg, Sverige, Danmark, Tjeckien och Ungern har färre yrkesverksamma som anses vara överkvalificerade.

Även om Portugal är det sjätte landet i EU med färre överkvalificerade personer har den följda banan gått i motsatt riktning. Procentandelen har gradvis försämrats, och 2022 kommer den att vara den högsta på minst åtta år (15 %). År 2015 var andelen 13 procent.

När det gäller könstillhörighet fanns det förra året fler överkvalificerade kvinnor (16,8 %) än överkvalificerade män (11,9 %). Men Portugal är inte ensamt. I 19 av de 27 medlemsstaterna fanns det fler överkvalificerade kvinnor än män, med Malta (11 procent), Cypern (8 procent), Italien och Slovakien (båda med 7 procent) som de länder där ojämlikheten mellan könen var mest slående.