Hoe goed ken jij je Portugese cijfers? Beantwoord deze 16 vragen zo snel mogelijk.

- 1. Wat is quatro plus nove?

- 2. Wat is quinze gedeeld door cinco?

- 3. Wat is dez maal dez?

- 4. Wat is vinte plus trinta?

- 5. Wat is doze min três?

- 6. Wat is seis plus onze?

- 7. Hoeveel horas zitten er in één dia?

- 8. Hoeveel minuten zitten er in een uur?

- 9. Hoeveel anos zitten er in een decade?

- 10. Wat is duzentos min oitenta e um?

- 11. Wat is setecentos e sessenta min dois?

- 12. Wat is de helft van um mil?

- 13. Uw diner kostte 25,50€ en u betaalde 30€. Hoeveel wisselgeld krijg je?

- 14. Hoe zeg je dit getal? 3306

- 15. Hoe zeg je dit getal? 35860

- 16. Wat is um milhão min um?

Controleer je antwoorden en hoor de uitspraak op www.PracticePortuguese.com/AnswerKey