Volgens de National Authority for Emergency and Civil Protection (ANEPC), voorspelt het Portugese Instituut voor de Zee en de Atmosfeer (IPMA) het optreden van soms zware neerslag met mogelijk hagel en onweer die vanmiddag in het noorden begint en donderdag over het hele land trekt, in de ochtend op sommige plaatsen in de zuidelijke regio en, met grotere intensiteit, in de noordelijke en centrale regio's, vooral vanaf de middag.

Met het oog op deze meteorologische situatie waarschuwt ANEPC dat er overstromingen kunnen optreden in stedelijke gebieden, veroorzaakt door de ophoping van regenwater als gevolg van de verstopping van drainagesystemen, evenals overstromingen als gevolg van het overlopen van sommige waterlopen, rivieren en beken.

ANEPC waarschuwt ook voor het mogelijke slepen van losse voorwerpen over de wegen, het loskomen van mobiele of slecht vastgezette structuren door periodes van sterke wind.

ANEPC herinnert eraan dat de mogelijke gevolgen van deze effecten kunnen worden geminimaliseerd, vooral door het aannemen van passend gedrag, en daarom wordt, vooral in historisch meer kwetsbare gebieden, aanbevolen om zelfbeschermende maatregelen voor deze situaties te nemen, zoals bijvoorbeeld ervoor zorgen dat stormafvoersystemen niet worden geblokkeerd.