De basis voor deze dip in de verkoop lijkt de onzekerheid te zijn die wordt gegenereerd door het overheidsprogramma "Mais Habitação", ofwel "Meer Huisvesting", en een stijging van de rentetarieven, die door de respondenten werden genoemd als de twee belangrijkste factoren die de transactieactiviteit onder druk zetten.


Druk op de verkoop

"Voor de ondervraagde makelaars heeft de onzekerheid als gevolg van het Mais Habitação-pakket gevolgen voor kopers en investeerders, waardoor de verkoop onder druk komt te staan, die onder het niveau van 2022 blijft. Daarbij komen nog de ongunstige omstandigheden op de kredietmarkt," legt Ricardo Guimarães, directeur van Confidencial Imobiliário, uit.

Tarrant Parsons, Senior Economist bij RICS, geeft aan dat "rentestijgingen de woningmarktactiviteit blijven beïnvloeden, met kortetermijnverwachtingen die een gevoel van terughoudendheid weerspiegelen. En dit gebeurt in een positief scenario voor de economie, aangezien de economische groei in Portugal in 2023 naar verwachting rond de 2,5% zal liggen, ruim boven het gemiddelde van de eurozone", aldus de econoom.


Richting huurmarkt

Het onderzoek van april toont ook aan dat, als gevolg van deze twee factoren die de markt onder druk zetten, de vraag naar woningen zich begint te richten op de huurmarkt, wat leidt tot een verdere stijging van de huurprijzen, die aan het stijgen waren als gevolg van het tekort aan aanbod. Wat de prijzen betreft, zijn er geen vooruitzichten op een daling, wat een mogelijke vraagschok weerspiegelt, aangezien de markt blijft kampen met een gebrek aan aanbod.

Wat betreft de feitelijke PHMS-resultaten voor april, vertoonde de indicator voor nieuwe kopers in april een nettosaldo van -31%, de 12e maand op rij in negatief gebied. Overeengekomen verkopen leverden een nettobalans van -26% reacties op, een verslechtering ten opzichte van -10% in maart. De verkoopverwachtingen gaven in april een nettobalans van -9% en bleven daarmee negatief.

Wat prijzen betreft, meldde in april een nettobalans van +13% van de respondenten prijsstijgingen, terwijl voor de komende 12 maanden een nettobalans van +28% van de respondenten prijsstijgingen verwachtte.

In de huursector is de vraag toegenomen, volgens een nettobalans van +40% van de respondenten (vergelijkbaar met de +35% van maart). Ondertussen blijft de score voor nieuwe instructies van verhuurders negatief (-24%). Bijgevolg blijven de huren stijgen, met verwachtingen voor verdere stijgingen op korte termijn.