Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement, in de Franse stad Straatsburg, keurden de Europarlementariërs met 499 stemmen voor, 28 tegen en 93 onthoudingen hun onderhandelingspositie goed om gesprekken te beginnen met de EU-lidstaten (vertegenwoordigd in de Raad) over de uiteindelijke vorm van de AI-wet, waarvan de Commissie hoopt dat die later dit jaar tot stand komt.

"De regels zijn bedoeld om de toepassing van mensgerichte en betrouwbare AI te bevorderen en gezondheid, veiligheid, grondrechten en democratie te beschermen tegen de schadelijke gevolgen ervan", benadrukt de Europese Vergadering in een verklaring.

Specifiek, in dit standpunt dat nu is aangenomen door Europarlementariërs, wordt gedefinieerd dat de nieuwe regels voorzien in een totaalverbod op AI voor biometrische surveillance, herkenning van emoties en preventief politiewerk, op voorwaarde dat systemen die deze technologie genereren, zoals ChatGPT, op een transparante manier aangeven dat de inhoud is gegenereerd door AI en ook al worden programma's die worden gebruikt om kiezers te beïnvloeden bij verkiezingen beschouwd als hoog risico.

In april 2021 presenteerde de Europese Commissie een voorstel om AI-systemen te reguleren, de eerste wetgeving op EU-niveau die tot doel heeft de fundamentele waarden en rechten van de EU en de veiligheid van gebruikers te waarborgen, door systemen die als zeer risicovol worden beschouwd te dwingen te voldoen aan verplichte eisen met betrekking tot hun betrouwbaarheid.

Het document wordt sindsdien besproken door de medewetgevers en in een interview met het agentschap Lusa en andere Europese media in Brussel eind mei zei de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor 'Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk en voor de concurrentie', Margrethe Vestager, dat ze verwacht dat er dit jaar in de EU overeenstemming wordt bereikt over de eerste wet op AI.

"We hopen voor de zomer de eerste trialoog [discussie tussen medewetgevers] over de AI-wet in Europa te hebben, wat zou betekenen dat we, als we er hard voor werken, tegen het einde van het jaar een resultaat kunnen hebben", zei Margrethe Vestager, terwijl ze toegaf dat de nieuwe regels pas in 2025 van kracht zullen worden, gezien de benodigde aanpassingstijd, die de snelheid van de technologie niet bijhoudt.

Dit wordt dus de eerste regelgeving gericht op AI, ondanks het feit dat de makers en degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van deze technologie al onderworpen zijn aan Europese wetgeving op het gebied van fundamentele rechten, consumentenbescherming en regels voor de veiligheid van producten en verantwoordelijkheid.

Verwacht wordt dat er aanvullende eisen zullen worden ingevoerd om de risico's aan te pakken, zoals het bestaan van menselijk toezicht of de verplichting om duidelijke informatie te verstrekken over de mogelijkheden en beperkingen van kunstmatige intelligentie.

AI wordt steeds vaker gebruikt op gebieden als entertainment (aanpassing van inhoud op maat), "online" handel (voorspelling van de smaak van de consument), huishoudelijke apparaten (intelligente programmering) en elektronische apparatuur (gebruik van virtuele assistenten zoals Siri of Alexa).

De Europese Commissie heeft geprobeerd de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van AI te versterken, maar er is nog steeds geen gemeenschappelijk wettelijk kader.