Het helpt waarschijnlijk om te beginnen met enkele brede definities. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert palliatieve zorg op deze manier:

"Palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van leven van patiënten en hun familie die worden geconfronteerd met uitdagingen die samenhangen met een levensbedreigende ziekte, of het nu gaat om lichamelijke, psychologische, sociale of spirituele problemen. De kwaliteit van leven van zorgverleners verbetert ook".

Deze definitie werkt goed voor gezinnen die thuis ondersteuning krijgen, het is belangrijk om te onthouden dat cliënten vaak graag hun bestaande levenskeuzes willen behouden, maar daar wel wat hulp bij nodig hebben. Het zorgteam moet altijd alert zijn op de veranderende behoeften van de cliënt.

Voor sommigen is palliatieve zorg vele jaren nodig terwijl ze omgaan met de uitdagingen van hun huidige ziekte, maar voor anderen wordt palliatieve zorg gegeven met het besef dat de volgende fase van ondersteuning die nodig is die van de zorg rond het levenseinde is.

Zorg rond het levenseinde

Er zijn veel definities van zorg rond het levenseinde. Het National Cancer Institute (NCI) geeft deze definitie, die zich goed leent voor het ondersteunen van mensen thuis met holistische ondersteuning, niet alleen voor de cliënt maar ook voor hun familie.

"Zorg wordt gegeven aan mensen die het einde van hun leven naderen en gestopt zijn met de behandeling om hun ziekte te genezen of onder controle te houden. Zorg rond het levenseinde omvat fysieke, emotionele, sociale en spirituele ondersteuning voor patiënten en hun familie. Het doel van zorg rond het levenseinde is om pijn en andere symptomen onder controle te houden, zodat de patiënt zich zo comfortabel mogelijk kan voelen. Zorg rond het levenseinde kan palliatieve zorg, ondersteunende zorg en hospicezorg, ook wel comfortzorg genoemd, omvatten".

Het doel van Saar@Home is het leveren van persoonsgerichte zorg voor onze klanten in hun eigen huis, waarbij ze ondersteund worden bij hun activiteiten voor het leven terwijl ze omgaan met hun aandoening met een discreet team van goed opgeleide, verpleegkundige en ervaren zorgverleners.

We hebben ervaring met het samenwerken met andere zorgverleners en clinici die werkzaam zijn in de zorgfamilie, met als gemeenschappelijk doel ervoor te zorgen dat er hoogwaardige zorg en ondersteuning wordt geboden aan de cliënt en zijn familie.

Hulp is slechts een telefoontje verwijderd! Als u rechtstreeks met Saar@home wilt spreken, bel dan +351 961 310 877 of neem een kijkje op de website www.saarathome.com