Volgens een rapport van ECO zijn de arbeidskosten per geproduceerde eenheid de afgelopen drie jaar in de meeste landen gestegen. Dit gebeurt wanneer de beloning van werknemers (lonen en andere vergoedingen) in nominale termen een groei registreert die hoger is dan de stijging van de productiviteit.

Dit is het geval voor Portugal, dat tussen het vierde kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van dit jaar een stijging van de arbeidskosten per productie-eenheid registreerde van 19,2%, ongeveer 1,2 keer boven het gemiddelde van de OESO.

Van de 29 OESO-landen met gegevens hierover had alleen Ierland een daling van de arbeidskosten per gegenereerde rijkdom in de afgelopen drie jaar. Het tegenovergestelde is het geval in Litouwen, waar de arbeidskosten de afgelopen drie jaar met bijna 40% zijn gestegen.

Wanneer echter de inflatie wordt meegerekend, springt Portugal naar voren met de hoogste reële stijging van de arbeidskosten per geproduceerde eenheid in de afgelopen drie jaar onder de OESO-landen.

Volgens gegevens van de OESO stegen de reële arbeidskosten per geproduceerde eenheid in Portugal met 4,9% tussen het vierde kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van dit jaar, terwijl er gemiddeld voor de OESO-landen een reële daling van 1,1% van de arbeidskosten was.

"Wij zijn het land in Europa waar het minimumloon het dichtst bij het gemiddelde loon ligt", herinnert João Cerejeira, professor aan de Universiteit van Minho, er ook aan dat Portugal een van de landen is waar het "minimumloon de afgelopen jaren het meest is gestegen".