Według raportu ECO, w ciągu ostatnich trzech lat koszty pracy na wyprodukowaną jednostkę wzrosły w większości krajów. Dzieje się tak, gdy wynagrodzenia pracowników (płace i inne rekompensaty) w ujęciu nominalnym odnotowują wzrost powyżej wzrostu wydajności.

Tak jest w przypadku Portugalii, która między czwartym kwartałem 2019 r. a pierwszym kwartałem tego roku odnotowała 19,2% wzrost kosztów pracy na produkcję, około 1,2 razy powyżej średniej OECD.

Spośród 29 krajów OECD posiadających dane na ten temat, tylko Irlandia odnotowała spadek kosztów pracy w przeliczeniu na wygenerowany majątek w ciągu ostatnich trzech lat. W przeciwnym kierunku zmierza Litwa, która w ciągu ostatnich trzech lat odnotowała wzrost kosztów pracy o prawie 40%.

Jednakże, gdy inflacja jest brana pod uwagę do celów obliczeniowych, Portugalia wskakuje na czoło stawki, wykazując najwyższy realny wzrost kosztów pracy na jednostkę wyprodukowaną w ciągu ostatnich trzech lat wśród krajów OECD.

Według danych OECD realny koszt pracy na jednostkę wyprodukowaną w Portugalii wzrósł o 4,9% między czwartym kwartałem 2019 r. a pierwszym kwartałem tego roku, podczas gdy średnio w krajach OECD nastąpił realny spadek kosztów pracy o 1,1%.

"Jesteśmy krajem w Europie, w którym płaca minimalna jest najbliższa średniej płacy", przypomina João Cerejeira, profesor na Uniwersytecie Minho, zauważając również, że Portugalia jest jednym z krajów, w których "płaca minimalna wzrosła najbardziej w ostatnich latach".