Volgens INE werden er tussen april en juni 2023 33.624 woningen verkocht in Portugal, waarvan 31.089 aan kopers met fiscale woonplaats in Portugal. Dit is een jaar-op-jaar daling van 23,8% en een daling van 2,8% ten opzichte van het vorige kwartaal.

"In deze periode daalde de verkoop van woningen aan kopers met fiscale woonplaats buiten het nationale grondgebied met 8,9%, tot een totaal van 2.535 eenheden, wat neerkomt op 7,5% van het totaal, het hoogste percentage in de reeks die in het 1e kwartaal van 2019 van start ging ", merkt INE op.

Onder "buitenlandse" transacties die verwijzen naar kopers met fiscale woonplaats buiten het nationale grondgebied, vertoonden voor het tweede opeenvolgende kwartaal verschillende gedragingen in de twee geanalyseerde categorieën.

Aankopen door kopers met fiscale woonplaats in de categorie andere landen stegen met 10,8% tot 1.361 woningen.

Het bedrag dat werd geïnvesteerd in de aankoop van huizen door burgers die in Portugal wonen, bedroeg meer dan 6,0 miljard euro. Aan dit bedrag moeten we het bedrag toevoegen dat is uitgegeven door buitenlandse burgers van de EU (349,2 miljoen euro) en andere landen (522,1 miljoen euro).