Dit programma werd opgezet in 2012 en was een strategisch antwoord op de economische uitdagingen van Portugal tijdens de wereldwijde financiële crisis. Het was bedoeld om buitenlandse investeringen te stimuleren, de vastgoedmarkt te stimuleren en werkgelegenheid te scheppen, en tegelijkertijd mensen van over de hele wereld te verwelkomen om de rijke cultuur, geschiedenis en levensstijl van het land te ervaren.

De geboorte van het Gouden Visum Programma:

Het Gouden Visum Programma werd geboren in een periode van economische onzekerheid toen Portugal op zoek ging naar innovatieve manieren om zijn economie nieuw leven in te blazen. De lancering ervan markeerde de inzet van Portugal om internationale investeringen aan te moedigen en een gunstige omgeving te creëren voor buitenlandse personen en hun gezinnen om zich in Portugal te vestigen.

Het programma bood oorspronkelijk verschillende investeringsmogelijkheden, waarvan een van de meest prominente investeringen in onroerend goed was. Buitenlandse investeerders konden een Portugees verblijfsrecht verwerven door eigendommen met een minimumwaarde te kopen, waardoor broodnodig kapitaal in de huizensector werd ingebracht. Deze vastgoedgedreven aanpak leidde tot aanzienlijke interesse en deelname van investeerders van over de hele wereld.

Evolutie van het Gouden Visa-programma:

In de loop der jaren evolueerde het Gouden Visa-programma om tegemoet te komen aan de veranderende economische omstandigheden en prioriteiten. Terwijl de vastgoedinvesteringsoptie populair bleef, leidden zorgen over mogelijke vastgoedzeepbellen en de noodzaak om investeringen te diversifiëren tot een herevaluatie van de structuur van het programma.

De recente goedkeuring van het wetsvoorstel "Meer huisvesting" vertegenwoordigt de laatste transformatie van het Gouden Visa-programma. Het betekent een verschuiving van vastgoedgerichte investeringen naar opties die het creëren van banen, onderzoek, culturele ondersteuning en kapitaalinvesteringen bevorderen. Deze veranderingen sluiten aan bij de bredere economische doelstellingen van Portugal en de wens om investeerders aan te trekken die op verschillende manieren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het land.

Update: Portugal's Gouden Visum Programma - het wetsvoorstel "Meer Huisvesting" goedgekeurd

Volgens de laatste update staat het Portugese gouden visumprogramma op het punt belangrijke wijzigingen aan te brengen, nu het wetsvoorstel "Meer huisvesting" is goedgekeurd door zowel het parlement als de president van Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Deze ontwikkeling markeert een cruciaal moment in de ontwikkeling van het programma, en het is essentieel om te begrijpen hoe deze veranderingen van invloed zullen zijn op buitenlandse investeerders die een Portugese verblijfsvergunning aanvragen.

Belangrijkste veranderingen voor het gouden visum in het wetsvoorstel "Meer huisvesting":

1. Beëindiging van de vastgoedinvesteringsoptie: Misschien wel de belangrijkste verandering is de afschaffing van het vastgoedinvesteringstraject, waarmee investeerders voorheen een verblijfsvergunning konden krijgen door minimaal €280.000 te investeren in Portugees vastgoed. Deze optie zal niet langer beschikbaar zijn.

2. Verlenging van vergunningen: Hoewel nieuwe investeringen in onroerend goed niet mogelijk zullen zijn onder het vernieuwde programma, zullen investeerders die al vergunningen hebben nog steeds in aanmerking komen om hun vergunningen te verlengen. Dit biedt continuïteit voor bestaande deelnemers aan het Gouden Visum.

Nieuwe investeringstrajecten:

Onder het vernieuwde Gouden Visum programma kunnen buitenlandse investeerders een Portugees verblijf verkrijgen via de volgende investeringstrajecten:

1. Creëren van tien of meer banen: Investeerders moeten ten minste tien banen creëren in Portugal om in aanmerking te komen voor het Gouden Visum.

2. Kapitaaloverdracht voor onderzoek: Een kapitaaloverdracht van €500.000 of meer kan worden toegepast op onderzoeksactiviteiten die worden uitgevoerd door publieke of private wetenschappelijke instellingen.

3. Investering in cultureel erfgoed: Investeerders kunnen €250.000 of meer overmaken voor investeringen of ondersteuning in artistieke productie, herstel of onderhoud van nationaal cultureel erfgoed. Deze investering kan worden gedaan via verschillende entiteiten, waaronder directe overheidsdiensten, openbare instellingen en openbare stichtingen.

4. Kapitaalinvestering in fondsen: Een kapitaaloverdracht van €500.000 of meer is bedoeld voor het verwerven van aandelen in instellingen voor collectieve belegging, die voldoen aan specifieke soorten fondsen die vallen onder de Portugese wet.

5. Oprichting van een commerciële onderneming: Investeerders kunnen kapitaal overdragen van €500.000 of meer voor de oprichting van een commercieel bedrijf met een statutaire zetel in Portugal, in combinatie met het creëren van vijf vaste banen, of voor de versterking van het aandelenkapitaal van een bestaand Portugees bedrijf.

Credits: Pexels; Auteur: @pixabay;

Onmiddellijke gevolgen:

Met deze veranderingen verschuift de focus van het Gouden Visum-programma van investeringen in onroerend goed naar het creëren van banen, onderzoek, culturele ondersteuning en kapitaalinvesteringen. Hoewel de afschaffing van vastgoedinvesteringen sommige investeerders kan teleurstellen, blijft het programma aantrekkelijk voor diegenen die alternatieve wegen naar een Portugees verblijf willen verkennen.

Conclusie:

Portugal's Gouden Visum programma is een nieuw tijdperk ingegaan met de goedkeuring van het wetsvoorstel "Meer Huisvesting". Buitenlandse investeerders die een Portugees gouden visum willen, moeten de bijgewerkte investeringsopties zorgvuldig overwegen en professionele begeleiding zoeken om deze veranderingen effectief te kunnen doorvoeren. De voortdurende populariteit van het programma lijkt zich te richten op investeringen in fondsen die in aanmerking komen voor een Gouden Visum.

Als u directe toegang wilt tot een in aanmerking komend Golden Visa-fonds, neem dan contact op met Jessica Coetzee via jessica@vida-cap.com

Disclaimer: Dit artikel geeft een overzicht van het goedgekeurde wetsvoorstel "Meer huisvesting" en de impact ervan op het Portugese Golden Visa-programma. Lezers worden aangemoedigd om de meest recente regelgeving te controleren en juridische experts te raadplegen voordat ze investeringsbeslissingen nemen.

Alex Ohnona - Oprichtend partner van Vida Capital

https:// youtube.com/shorts/jqRLmCCHelA?feature=share

www.vida-cap.com