Haar technologieën ondersteunen naar schatting een zesde van de wereldwijd opgewekte elektriciteit en het bedrijf heeft 94.000 mensen in dienst in meer dan 90 landen.