Företagets teknik ligger till grund för uppskattningsvis en sjättedel av den el som genereras globalt och företaget sysselsätter 94 000 personer i mer än 90 länder.