Wat is de geschiedenis van Scandinavische luchtvaartmaatschappijen en hoe verhouden de passagiersrechten van SAS zich tot de wereldwijde normen voor passagiersrechten?


De wortels van Scandinavische passagiersrechten

Scandinavische passagiersrechten begonnen in 1946, toen drie Scandinavische luchtvaartmaatschappijen, Det Danske Luftfartselskab, Den Norske Luftfartselskap en Svensk Interkontinental Lufttrafik AB, zich verenigden in één luchtvaartmaatschappij met de naam Scandinavian Airlines, ook bekend als SAS.

Op dat moment werd ook de Noorse Raad voor de Burgerluchtvaart opgericht. Deze raad werd opgericht om toezicht te houden op alles wat te maken had met de burgerluchtvaart, inclusief de passagiersrechten van SAS.


SAS: een pionier in passagiersrechten

SAS's inzet voor transparantie, verantwoordingsplicht, SAS-compensatie en klantenservice van hoge kwaliteit heeft van SAS een pionier gemaakt op het gebied van passagiersrechten.

Gedurende haar hele bestaan heeft de luchtvaartmaatschappij met succes luchtvaartverordeningen zoals EC 261/2004 overgenomen en praktijken gecreëerd om passagiers een eerlijke compensatie voor geannuleerde vluchten van SAS te bieden.

Het proces voor het indienen van een SAS-compensatieclaim overtreft de industrienorm. Ze bieden bijvoorbeeld gedetailleerde informatie op hun website over de procedure voor compensatie van SAS-vluchten, evenals over de voorschriften en de hulp die beschikbaar is via de luchtvaartmaatschappij.


Belangrijkste onderdelen van de Scandinavische aanpak

Het succes van SAS airlines compensatie en klantenservice kan grotendeels worden toegeschreven aan hun Scandinavische aanpak, die bestaat uit:

  • Transparantie

SAS hecht veel waarde aan transparantie en streeft ernaar om passagiers een transparant overzicht te geven van hun activiteiten, waaronder de compensatie voor vertraagde vluchten van SAS, privacy van passagiers en algemene voorwaarden.

  • Punctualiteit

Een ander belangrijk kenmerk van de Scandinavische aanpak is punctualiteit, wat betekent dat Scandinavian Airlines ernaar streeft om vluchtschema's op tijd te houden en annuleringen en vertragingen tot een minimum te beperken, waardoor er minder behoefte is aan compensatie voor geannuleerde vluchten van SAS.

  • Zorg

De Scandinavische aanpak is ook gericht op zorg. SAS doet haar best om klanten te informeren over het compensatiebeleid van SAS en de rechten van passagiers. Ze bieden uitgebreide hulp bij annuleringen en hun klantenservice is gemakkelijk te bereiken.


Scandinavische en wereldwijde normen vergelijken

Alle luchtvaartmaatschappijen die actief zijn in de EU moeten zich houden aan regelgeving zoals EC261/2004, waarin passagiersrechten en compensatiecriteria en -bedragen voor vertragingen en annuleringen zijn vastgelegd.

Daarom volgt SAS EU261 compensatie dezelfde richtlijnen als andere EU-luchtvaartmaatschappijen. Ze zijn bijvoorbeeld niet verplicht om SAS stakingscompensatie te betalen. De VS heeft niet zo'n strenge regelgeving en passagiers krijgen niet dezelfde compensatie als SAS-passagiers.

SAS volgt dezelfde regels als andere luchtvaartmaatschappijen, maar heeft een hogere zorgstandaard als het gaat om het beleid van de luchtvaartmaatschappij. SAS heeft bijvoorbeeld een vervoersvoorwaarde opgesteld waarin de rechten van passagiers worden uiteengezet wanneer ze met SAS vliegen. Dit geeft klanten een gevoel van duidelijkheid waardoor SAS een meer betrouwbare dienstverlener wordt.


Uitdagingen en kansen

Aangezien luchtvaartmaatschappijen volgens verordening EC261/2004 compensatie moeten betalen en bedrijven zoals Skycop ervoor zorgen dat passagiers een eerlijke SAS-claimcompensatie ontvangen, is compensatie een aanzienlijke kostenpost voor SAS. Om de kosten te drukken moet SAS voortdurend verbeteringen doorvoeren om annuleringen tot een minimum te beperken.

Aan de andere kant zijn passagiers loyaal aan bedrijven die een soepel en eerlijk compensatieproces bieden. Dus hoewel verstoringen van vluchten ongemakkelijk zijn, heeft SAS de kans om klanten voor de lange termijn te winnen door voor de passagiers te zorgen en hen een eerlijke compensatie te bieden.

Credits: Unsplash; Auteur: Adem AY;

De passagierservaring met SAS

SAS heeft zich altijd ingezet voor een uitstekende klantenservice. Ze waren bijvoorbeeld de eerste luchtvaartmaatschappij die een elektronisch reserveringssysteem introduceerde, waardoor het voor passagiers gemakkelijker werd om vluchten te boeken. Ze waren ook de eerste die snelle wifi introduceerden op vluchten.

Bovendien kunnen passagiers gemakkelijk telefonisch contact opnemen met Scandinavian Airlines, wat bij sommige luchtvaartmaatschappijen niet meer mogelijk is. SAS onderscheidt zich door haar uitgebreide aanpak van klantenservice.


Verder dan SAS: de Scandinavische invloed

Scandinavische landen staan bekend als pragmatisch, eerlijk en transparant. Scandinavische bedrijven hebben doorgaans plattere organisatiestructuren en meer open communicatie tussen collega's en met klanten.

Bovendien is de Scandinavische benadering gebaseerd op gelijkheid en de rechtsstaat, wat betekent dat het in Scandinavische landen belangrijk is dat iedereen evenveel recht heeft op de rechten die de wet voorschrijft.


Concluderend

Met de nadruk op klantenservice, een transparant beleid en de bereidheid om de EU-regelgeving na te leven, is SAS toonaangevend op het gebied van passagiersrechten.

De luchtvaartmaatschappij hecht extra belang aan waarden als zorgvuldigheid, transparantie en punctualiteit. Hoewel de compensatie voor vertraagde vluchten bij SAS misschien hetzelfde is als wat andere luchtvaartmaatschappijen bieden, gaan ze verder dan dat door passagiers te informeren over hun rechten met beleid zoals de SAS Vervoersvoorwaarden.


Wat voor soort inhoud zie je graag op onze sociale media? Neem contact met ons op via social media en laat het ons weten zodat we je meer kunnen geven waar je van houdt!