Dit cijfer is het hoogste sinds de start van de Banco de Portugal-serie in 2007.

"In augustus 2020 bedroeg de schuldenlast van de niet-financiële sector 736,6 miljard euro, waarvan 334,4 miljard euro voor de overheidssector en 402,2 miljard euro voor de particuliere sector", aldus de nota van de Banco de Portugal bij de statistische gegevens.

In vergelijking met juli 2020 is de schuld van de niet-financiële sector met meer dan 1,7 miljard euro gestegen, wat door de centrale bank wordt toegeschreven aan de toename van de schuld van de overheidssector met 2,3 miljard euro, die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de vermindering van de schuld van de particuliere sector met 600 miljoen euro.

De stijging van de overheidsschuld tot 334,4 miljoen euro wordt toegeschreven aan de stijging van de schuldenlast ten opzichte van de financiële sector (1,5 miljard euro) en ten opzichte van de rest van de wereld (900 miljoen euro), gedeeltelijk gecompenseerd door de daling van de schuldenlast ten opzichte van de overheidssector zelf (200 miljoen euro).

In de niet-financiële privésector is de daling tot 402,1 miljoen euro te wijten aan de daling van de zakelijke schuldenlast (900 miljoen euro) als gevolg van de daling van de externe schuldenlast. De schuldenlast van particulieren ten opzichte van de financiële sector steeg met 300 miljoen euro.

In vergelijking met augustus 2019 steeg de schuldenlast van de niet-financiële sector van de economie met 14.928 miljoen euro tot 736,557 miljard euro.