De Groenen verdedigen in hun wetsvoorstel dat het ICNF tegen 31 maart van elk jaar een rapport moet voorleggen dat de bezetting van het eucalyptusgebied in bosgebieden verklaart, omdat het van mening is dat de nieuwe wet "onvoldoende" is.

Sprekend met Lusa, afgevaardigde Mariana Silva legde uit dat er geen "direct probleem met de wet" die al bestaat, maar herinnerde eraan dat er geen maatregelen werden genomen "na de branden, zodat spontane groei niet gebeurt".

"Na de branden van 2017 was er een ongecontroleerde spontane groei. Op dit moment zijn er al eucalyptusbomen die vier / vijf meter hoog zijn, wat ons zorgen baart omdat ze groeien in gebieden waar plattelandspaden zouden moeten zijn", waarschuwde de afgevaardigde.

Binnen hetzelfde thema heeft de politieke partij PAN een wetsvoorstel ingediend dat voorzag in de oprichting van de Monitoring Commission for the Vigilance, Prevention and Control of Natural Regeneration of Eucalyptus and Invasive of Woody Exotics en dat de uitwerking van een Control Plan for Natural Regeneration of Eucalyptus en Action for the Surveillance and Control of Exotic Woody Invasives bepaalt.

Het wetsvoorstel werd verworpen met stemmen tegen PS, PSD, CDS-PP en Chega, onthouding van PCP en Liberaal Initiatief en stemmen voor BE, PAN, PEV en de twee niet-geregistreerde afgevaardigden.

Een wetsvoorstel van het Linker Blok werd eveneens verworpen, waarin werd gepleit voor de oprichting van een openbaar netwerk van kwekerijen voor de groei van inheemse soorten, het herstel van verbrande gebieden en de transformatie van het landschap.