"Zamierzamy rozpocząć w tym roku izolację fasad wrażliwych budynków", zapowiedział prezes wykonawczy spółki zarządzającej lotniskami grupy Vinci, Thierry Ligonnière, podczas przesłuchania w Zgromadzeniu Republiki, na wniosek grupy parlamentarnej PSD.

Według urzędnika, ANA przystąpi do finansowania izolacji 22 szczególnie wrażliwych budynków w gminach Lizbona i Loures, obejmujących dwie szkoły, dwa żłobki, 11 jednostek Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, dwa budynki ISCTE -Instytutu Uniwersytetu Lizbońskiego, pawilon Wydziału Farmacji Uniwersytetu Lizbońskiego, akademię naukową, dwa budynki służby zdrowia oraz Centrum Wsparcia Młodzieży.

Obecny również na przesłuchaniu przewodniczący zarządu ANA, José Luís Arnaut, odniósł się do tego, że program izolacji budynków został opóźniony, ze względu na pandemię, ale "teraz ważne jest, aby nadrobić stracony czas".

Osoby odpowiedzialne przypomniały, że plan działania w zakresie hałasu obowiązuje od 2018 do 2023 roku, rozważając izolację fasad, ale powtórzyły, że finansowanie tego środka musi być zgodne z zasadą "zanieczyszczający płaci".

"Naszym podejściem od początku było stwierdzenie, że należy zastosować zasadę "zanieczyszczający płaci", głównie dlatego, że [...] jedynym sposobem, aby naprawdę stworzyć pozytywną odpowiedź od tego, kto jest u źródła tego hałasu, którym w tym przypadku są linie lotnicze, samoloty. Infrastruktura przyjmuje samoloty, ale nie emituje hałasu, to co musimy zrobić, to wpłynąć na dobre zachowanie linii lotniczych" - bronił się Thierry Ligonnière.

Dla zarządzającego lotniskiem ewolucja technologii samolotów już pozwala na redukcję hałasu, dlatego jego zdaniem linie lotnicze posiadające starszą flotę powinny płacić więcej niż te z nowszą.

Według José Luísa Arnauta, minister środowiska i działań klimatycznych, Duarte Cordeiro, wyraził chęć przeanalizowania propozycji ANA.

Jeśli chodzi o wnioski grupy roboczej stworzonej przez rząd w celu przeanalizowania hałasu nieodłącznie związanego z funkcjonowaniem lotniska Humberto Delgado, które pod względem hałasu nocnego dotyka prawie 400 000 osób w gminach Lizbona, Almada i Loures, ANA uznała, że proponowane środki, w tym zakaz lotów między godziną 01:00 a 05:00 wydaje się "wyważony".