Podczas seminarium "Mobilność aktywna: Przyszłość w bezpieczeństwie", które odbyło się w Lizbonie, zorganizowane przez MSW i Krajowy Urząd Bezpieczeństwa Drogowego(ANSR), minister José Luis Carneiro wyjaśnił, że porównując wstępne dane z 2019 r. z danymi z 2022 r., było o 11 400 mniej wypadków, 15 mniej zgonów, 93 mniej poważnych obrażeń i 5 255 mniej drobnych obrażeń.

W 2019 roku doszło do 135 129 wypadków, które spowodowały 474 ofiary śmiertelne, 2 301 poważnych obrażeń i 43 202 poważne obrażenia.

Rokiem odniesienia dla monitorowania celów wyznaczonych przez Komisję Europejską i Portugalię jest rok 2019, ponieważ w latach 2020 i 2021 nastąpiły znaczne spadki w ruchu drogowym z powodu pandemii.

W porównaniu z rokiem 2021, w ubiegłym roku było 14 362 więcej katastrof, 69 więcej zgonów, 102 więcej poważnych obrażeń i 3 730 więcej drobnych obrażeń.