Zlokalizowana w gminie Santiago de Cacém, w pobliżu Sines, infrastruktura będzie miała moc zainstalowaną 1 200 megawatów (MW) i powinna zacząć działać w 2025 roku, umożliwiając stworzenie 2 500 miejsc pracy, "w większości wykonywanych przez lokalnych pracowników".

"Elektrownia Fernando Pessoa, nazwana na cześć poety, zapewni wystarczającą ilość czystej, taniej i lokalnie produkowanej energii, aby zaspokoić roczne potrzeby około 430 tys. domów, czyli populacji odpowiadającej prawie dwukrotnej wielkości miasta Porto".

Instalacja, której podłączenie do sieci jest już zakontraktowane z Rede Energética Nacional(REN), powinna uniknąć zużycia 370 milionów metrów sześciennych gazu rocznie, czyli objętości potrzebnej do wyprodukowania takiej samej ilości energii w cyklu kombinowanym.

Jeśli chodzi o ochronę bioróżnorodności, Iberdrola wyjaśnia, że ziemia może być wykorzystywana przez lokalnych pasterzy, ponieważ "wprowadzone zostaną pastwiska do hodowli owiec i ule, co przyczyni się do poprawy stabilności ekosystemów i zwiększenia wydajności upraw na okolicznych polach uprawnych". Ponadto na terenach wokół infrastruktury zostaną wykonane plantacje, które zastąpią drzewa eukaliptusowe rodzimymi drzewami.

Park słoneczny Fernando Pessoa firmy Iberdrola jest częścią inwestycji o wartości 3 mld euro w energię wiatrową i słoneczną, które mają być realizowane w Portugalii w ciągu najbliższych kilku lat.

"Instalacja solarna Fernando Pessoa stanowi nowy kamień milowy w Europie, łącząc ambicje związane z czystą energią z generowaniem pozytywnych i namacalnych skutków środowiskowych i społecznych" - powiedział prezes Iberdroli, Ignacio Galán.