Wartość ta porównuje się z 457 mln euro zarejestrowane w 2021 r.

Zgodnie z oświadczeniem, koncern naftowy osiągnął EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami, amortyzacją) w zeszłym roku w wysokości 3,849 mln euro, co odpowiada wzrostowi o 66% w ujęciu homologicznym.

Podkreśla się, że nakłady inwestycyjne netto wyniosły 1.266 mln euro i zostały zastosowane głównie w projektach upstream, a mianowicie w utrzymaniu [projektów] Bacalhau, Tupi i Iracema w Brazylii oraz w rozbudowie portfela odnawialnych źródeł energii, w tym nabyciu pozycji w Titan Solar.